Om GEO Møre AS

Geo Møre AS er et nyetablert datterselskap til Geo Gruppen AS. Geo Møre er stasjonert i Tingvoll i Møre og Romsdal og opererer på nordvestlandet/midt-norge.

Geo Møre leverer tjenester innenfor:

  • Landmåling – Innmåling og utsetting bygninger, veier, røranlegg og konstruksjoner. Asbuilt og Beliggenhetskontroller. Sosi, NVDB og FKB Leveranse.
  • Mengdeberegning – Beregning av areal, kubikk, lengder etc. Mengdeberegning og dokumentasjon blir utført i.h.t NS3420 og Prosesskode.
  • Droneflyvning – Flyfoto og 3D modellering ved hjelp av fotogrammetri.
  • Maskinstyring – Service, support, reparasjoner, flytting og montering.
  • 3D Skanning – Overflater, skjæringer, konstruksjoner, bygninger etc.
  • Salg av Leica utstyr – Maskinstyring, landmålingsutstyr, planlasere, Rørlasere Disto-målere, samt salg av utstyr og reservedeler til maskinstyring.
Emil Fjeldset
Daglig leder GEO Møre AS

Telefon: (+47) 478 11 560

EpostLinkedIn
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Ansvarsrett_logo_svart_liten.png
› Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2