Geo Salten AS er et datterselskap til Geo Gruppen AS. Geo Salten er stasjonert i Fauske Kommune og har en del pågående prosjekter i Saltdal, Sørfold og Steigen kommune.

Geo Salten leverer tjenester innenfor:

  • Landmåling – Innmåling og utsetting bygninger, veier, røranlegg og konstruksjoner. Asbuilt og Beliggenhetskontroller. Sosi, NVDB og FKB Leveranse.
  • Mengdeberegning – Beregning av areal, kubikk, lengder etc. Mengdeberegning og dokumentasjon blir utført i.h.t NS3420 og Prosesskode.
  • Droneflyvning – Flyfoto og 3D modellering ved hjelp av fotogrammetri.
  • Maskinstyring – Service, support, reparasjoner, flytting og montering.
  • 3D Skanning – Overflater, skjæringer, konstruksjoner, bygninger etc.
Thomas Thalén
Daglig leder GEO Salten AS

Telefon: (+47) 457 79 183

Epost